Adókedvezmény

A nyugdíjpénztári befizetéseket az állam adókedvezményekkel támogatja, melyről az 1995. évi CXVII. SZJA törvény 44/A. § rendelkezik.

A pénztártag az adóbevallásában tett nyilatkozat alapján rendelkezhet az adókedvezmény átutalásáról. A 2019.01.01-től hatályos Szja törvény szerint az adóévben a pénztártag javára más személy által átutalt, vagy befizetett összeg után is kérhető az adójóváírás, melynek mértéke a tag egyéni számláján jóváírt összegek együttes értékének 20%-a, legfeljebb 150.000 Ft.

Az adójóváírás átutalásának feltétele, hogy a pénztártag az adóbevallása szerinti adót megfizesse, és ne legyen 1.000 Ft-nál nagyobb összegű, a NAV által nyilvántartott adótartozása.

A NAV az adóbevallás szerinti adó megfizetését követő 30 napon belül a magánszemély által megjelölt olyan, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár pénzforgalmi számlájára teljesíti az adójóváírást, amelynél a pénztár előzetes igazolása szerint az adóévben történt befizetés, jóváírás. Több önkéntes pénztári tagság esetén is csak egy számla jelölhető meg az adójóváírás helyeként.

A pénztártag javára visszautalt adókedvezmény a tag egyéni számláján kerül teljes összegben jóváírásra, semmilyen levonás nem terheli azt a pénztár részéről.

Frissítve: 2019. január

 

 

Copyright © 2019 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár