Kedvezményezett jelölés
Eljárás pénztártag halála esetén

Az önkéntes pénztáraknál összegyűjtött pénz örökölhető. A gyorsabb ügyintézés érdekében érdemes kedvezményezettet megjelölni, aki lehet akár a törvényes örökös is. Ezt a Belépési nyilatozat kitöltésével teheti meg a tag a belépéskor. Ha később szeretne kedvezményezett jelölni vagy változtatni szeretne, akkor a Kedvezményezetti/Haláleseti nyilatkozat nyomtatványt kérjük kitölteni.

Ha a tag jelölt meg kedvezményezettet, akkor a halála esetén a megfelelő nyomtatványok kitöltése után (Azonosítási adatlap, Örökös/Kedvezményezett nyilatkozata), valamint a Halotti anyakönyvi kivonat bemutatása után 15 napon belül a pénztár elutalja a kedvezményezett(ek)nek a számlán lévő összeg 85%-át, majd az előlegfizetés negyedévét követő 50 napon belül a maradék összeget.

Ha a tag nem jelölt meg kedvezményezettet, akkor is öröklődik  -a tag halála esetén - a számlán lévő összeg. Ebben az esetben a közjegyző által készített jogerős hagyatéki végzés bemutatása után tudjuk az ott megjelölt örökös(ök)nek kifizetni a pénzt az előzőekben leírt dokumentumok, nyilatkozatok megléte után. Sajnos a hagyatéki tárgyalás hónapokig is eltarthat, ezért mindenképpen célszerű kedvezményezettet megjelölni, aki ennek megléte esetén két héten belül megkaphatja az elhunyt pénztártag összegyűlt megtakarításának jelentős részét, s kis késedelemmel a maradékot is.

Ha a kedvezményezett vagy az örökös kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14-18 éves), akkor a pénztárnak meg kell keresnie a Gyámhivatalt. A Gyámhivatal jogerős határozata alapján tudjuk elutalni a kiskorúnak járó összeget az alábbi lehetőségek valamelyike szerint:
- Gyámügyi fenntartásos betétbe utaljuk;
- a törvényes képviselőnek utaljuk;
- egyéb, a Gyámhivatal által kijelölt számlaszámra vagy személynek utaljuk.

Ha a kedvezményezett vagy az örökös korlátozottan cselekvőképes kiskorú (14-18 éves), akkor nyilatkozatot tehet a pénztárnál az örökölt összeggel kapcsolatban, azonban ebben az esetben a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ezt a törvényes képviselő megteheti a pénztár nyomtatványain a megfelelő helyen. A pénztár ebben az esetben is először a Gyámhivatalt keresi meg azügyben, hogy ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorú törvényes képviselője.

Frissítve: 2017.január

 

 

 

Copyright © 2019 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár