A tagság, a tagdíjfizetés szabályai

Ki lehet tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak?

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tagja lehet minden magyar állampolgár, illetve Magyarországon letelepedett, munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár, aki betöltötte a 16. életévét és elfogadja az általa választott nyugdíjpénztár alapszabályát. A tagság önkéntes, minden ember maga döntheti el, hogy önkéntes nyugdíjpénztár tag kíván-e lenni és melyik önkéntes pénztárban.

Belépés módja

A tagviszony létesítéséhez a Belépési nyilatkozatot kell kitölteni két példányban, majd a Pénztár címére eljuttatni. Minden új belépő tagot A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint be kell azonosítanunk. Ez azt jelenti, hogy a személyi igazolvány adatait össze kell vetnünk a belépési nyilatkozaton megadott adatokkal.

Fontos változás 2013. január 1-jétől

2013. január 1-jétől a nyugdíjas korú pénztártagnak 10 éves tagsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy adómentesen fel tudja venni a számláján összegyűlt megtakarítását. A szabályozás a 2013. január 1. után belépő pénztártagokra érvényes.

Tagdíjfizetés

A tagság feltétele a havi rendszeres tagdíj fizetésvállalása, melynek minimlis értékét az alapszabály írja elő.
A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 3.000 Ft a havi egységes tagdíj, mely a munkáltató hozzájárulásából és az egyéni tagdíjból állhat.
A havi tagdíjat tárgyhót követő hónap 15-ig kell megfizetni a nyugdíjpénztár bankszámlájára.
A rendszeres tagdíj felső határát a tag jövedelmi helyzete határozza meg.

A tagdíjon felül bármikor, bármekkora összegű ún. eseti befizetés is teljesíthető. Eseti befizetéssel - pl. rendkívüli jövedelemből - nemcsak a megtakarítását növeli, hanem az adókedvezmény teljes kihasználására is lehetősége nyílik.

Tagdíj megoszlása

A nyugdíjpénztárhoz beérkező tagdíjakból fedezeti, működési és likviditási tartalékot képzünk. A tartalékok megosztási arányát az alapszabály rögzíti. A fedezeti tartalék a pénztártagok egyéni számláinak megtakarításait tartalmazza. A működési tartalék a nyugdíjpénztár működési költségét biztosítja. A likviditási tartalék a pénztár általános fizetőképességének fenntartására szolgál.

A nyugdíjpénztár teljes vagyonát tartalékonként elkülönítve vagyonkezelők gyarapítják.

A tagdíj megosztása a tartalékok között a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárnál

évi 10.000 Ft összeghatárig terjedő befizetésből


Fedezeti tartalék

90%

Működési tartalék

9,9%

Likviditási tartalék

0,1%

évi 10.000 Ft összeghatárt meghaladó befizetésből


Fedezeti tartalék

94%

Működési tartalék

5,9%

Likviditási tartalék

0,1%


Frissítve: 2017.06.29.

 

 

Copyright © 2019 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár