Kifizetésekkel kapcsolatos adózási szabályok

Mikor kell adózni?

Az önkéntes nyugdíjpénztártól nyugdíjasként igényelt szolgáltatások adómentesek legalább 3 éves pénztártagság esetén (egyösszegű szolgáltatás, járadék szolgáltatás, a kettő kombinációja).
Ha valakinek nincs meg a 3 éves pénztártagsága, de járadékszolgáltatást igényel, és ezt legalább 3 évig igénybeveszi, akkor is adómentes a kifizetés. (Ez csak a 2013. január 1-je előtt belépett pénztártagokra érvényes!)

A 2013. január 1-jétől belépő pénztártagoknak a nyugdíjszolgáltatás is csak akkor adómentes, ha legalább 10 éve már pénztártag.

Rokkant nyugdíjasként minden esetben adómentes a kifizetés.

Ha örökösnek, kedvezményezettnek kerül kifizetésre az elhunyt pénztártag számláján összegyűlt pénz, adómentes lesz a kifizetés.

A kötelező várakozási idő után felvett összeg (10 év után) részben adómentes. Ha a pénztártag csak a felhalmozott hozamot veszi fel, azt adómentesen megteheti. A tőkerész után azonban adózni kell.

Adózás mértéke

Ha a jövedelem után a magánszemélynek kell megfizetnie a TB járulékot vagy az ehót, akkor az adóköteles tőke 82%-át kell venni (ez lesz az adóalap) és ezután kell megfizetni mind az SZJA-t (15%), mind az egészségügyi hozzájárulást (22%).

2018. januártól az adóköteles tőke 83%-át kell venni, mint adóalap és ezután kell megfizetni mind az SZJA-t (15%), mind az egészségügyi hozzájárulást, ami 20%-ra csökken.

Egy egyszerű példa 10 év utáni kifizetés igénylésekor, adóköteles kifizetés esetén:

Kifizetés 1.000 Ft

Egyéb jövedelem (1.000 Ft * 82%): 820 Ft (ez az összeg lesz az adóalap)

Fizetendő SZJA előleg:
15%-os SZJA 820*15% = 123 Ft

Fizetendő EHO: 820*22% = 180 Ft

Az önkéntes nyugdíjpénztári kifizetés után az adót a pénztár vonja le és fizeti be a NAV-nak, a kötelezően fizetendő egészségügyi hozzájárulást az évvégi adóbevallással egyidejűleg kell megállapítani, bevallani, és a bevallás benyújtásának határidejéig megfizetnie a pénztártagnak.

2008. évtől új szabályozás:
A 2008. évtől minden tagdíjbefizetésnek (egyéni és munkáltatói hozzájárulás is) minimum 10 évet kell eltöltenie a nyugdíjpénztári befektetésekben, mielőtt a kifizetéskor érvényesíthető lenne a tőkekifizetésre a 12. évtől induló adóalapcsökkentségi lehetőség. SZJA tv. 28.§ 8. pont:
„A nyugdíjpénztár tagja egyéni számláján a 2007. december 31-ét követően jóváírt tétel nyugdíjszolgáltatásnak (kiegészítő nyugdíjnak) nem minősülő kifizetése esetén
a) a bevétel teljes egészében egyéb jövedelem arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el;
b) a jövedelem megállapításának e bekezdésben foglalt szabálya szempontjából a kötelező várakozási időszak letelte évének - a jóváírást követő évet első évnek tekintve - az adott összeg(ek) jóváírásának naptári évét követő tizedik évet kell tekinteni, azzal, hogy, elsőként a legrégebben jóváírt összegek kifizetését (juttatását) kell vélelmezni.”
Példa az új előírásra a Gyakran Ismételt Kérdéseknél.

2005. évtől új szabály: a 10 éves várakozási idő letelte után, a 12. évtől évente 10%-kal csökken a kifizetésnél az adóköteles rész, és a 21. évben (a belépéstől számítva, illetve a 2008. január 1. után befizetett összegekre évente 21 év eltelte után, amíg nem éri el a nyugdíjazást a tag.) adómentesen kivehető a teljes összeg a nyugdíjpénztári számláról a nem nyugdíjas pénztártagoknak is. Tehát a 2007. év végéig befolyt összegeket egyben kell kezelni. Ha valaki korábban „elfogyasztotta” ezt a tagdíjrészt, akkor hiába éri el a 21. évet, nem tud adómentes tőkét felvenni, mert azt már korábban felvette! Pl. az 1995. évben belépett pénztártagok a 2016. évben már felvehetik a 2007. év végéig befolyt tagdíjukat adómentesen. Aki 1996. évben lépett be a pénztában, annak 2016. évben még a 2007. év végéig befolyt tagdíjának a 10%-a után SZJA-t és EHO-t kell fizetnie.

2008. évtől évente kell nézni, hogy meglegyen a 20 év az adott évi befizetésekre vonatkozóan és csak az az adott évi befizetés vehető fel adómentesen a 21. évtől. Természetesen itt is igaz, hogy ha még nem vette ki ezt a tőkerészt a tag.

Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hogy a 2007. év végéig befolyt tőke hány %-a adóalap attól függően, hogy mikor lépett be a pénztártag a pénztárba és hogy melyik évben kéri a kifizetést (arra az esetre igazak az alábbi adatok, ha nem lett „elfogyasztva”/ kifizetve a 2007. év végéig befolyt tőke):

Kifizetés éve
Belépés éve 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
1995. 0% 0% 0% 0%
1996. 10% 0% 0% 0%
1997. 20% 10% 0% 0%
1998. 30% 20% 10% 0%
...
2005. 100% 90% 80% 70%

Frissítve: 2017.01.11

 

 

 

Copyright © 2017 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár