Munkáltatói hozzájárulás előnyei

A nyugdíjpénztári befizetés a magánszemély mellett előnyös a munkáltatóknak is.

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagoknak fizetett munkáltatói hozzájárulás része lehet a vállalati humánpolitikának. Ezzel a munkáltató elismerheti a törzsdolgozók jó munkáját, ösztönözheti a vállalat iránti lojalitást, s egyúttal segítheti dolgozói időskori anyagi biztonságának megteremtését.

2017-től egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles a munkáltatói hozzájárulás, így 15%-os adót és 22%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetni, melynek alapja a munkáltatói hozzájárulás 18%-kal felbruttósított összege. Így a munkáltató által fizetendő adó 43,66%. Ez a munkáltató kötelezettsége.

„Az Szja törvényben 2016-ban béren kívüli juttatásként nevesített juttatások (üdülési szolgáltatás, munkahelyi étkezés, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, iskolarendszerű képzés, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulás, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba célzott szolgáltatásra befizetett összeg) 2017-től egyes meghatározott juttatásként lesznek adókötelesek. Az egyes juttatásokra meghatározott értékhatárok kivételével a törvényben meghatározott feltételeknek meg kell felelnie az adott juttatásoknak.
forrás: NAV tájékoztató: Tájékoztató a béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok változásáról (NAV tájékoztató.pdf)

Ha a munkáltató a hozzájárulást több hónapra előre egy összegben utalja át, akkor havonta fizetett munkáltatói hozzájárulásnak az a havi összeg minősül, amelyet a munkáltató rendelkezése alapján az átutalást követően dátum szerint az egyes hónapokban ír jóvá a pénztár, azzal, hogy ezt a rendelkezést lehet alkalmazni az olyan utólagosan legfeljebb három hónapra történő egyösszegű átutalásra is, amely a magánszemély tagi jogviszonyát tanúsító okirat munkáltató számára történő átadását követően első alkalommal történik.

A munkáltatók úgynevezett adományokkal is támogathatják a pénztártagokat, amely adományok nem növelik meg a társasági adó alapját, továbbá a munkáltatót nem terheli adó- és járulék fiztési kötelezettség sem.
Ezek az adományok gyarapíthatják a pénztártagok egyéni számláján halmozódó megtakarításokat, de a juttatás kapcsán a pénztártagot terheli az adó- és járulékfiztési kötelezettség (az adóköteles összeg 82%-a után kell megfizetni a 15% SZJA-t és a 22% egészségügyi hozzájárulást). Mindenkor az adományozó rendelkezhet az adomány felhasználásának módjáról.

Mindenkor az adományozó rendelkezhet az adomány felhasználásának módjáról a Pénztár alapszabálya „VIII. A pénztár támogatója” című fejezetben rögzített támogatásban részesített tagsági kör meghatározásával.

 

Frissítve: 2017.01.16

 

 

Copyright © 2018 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár