Munkáltatói hozzájárulás, szerződéskötés

A tagdíjfizetési kötelezettséget részben vagy teljes mértékben átvállalhatják a tagoktól a munkáltatók.

Fontos tudni ezzel kapcsolatban azonban a következőket:

  • a munkáltatói hozzájárulás minden pénztártag dolgozóra azonos kell, hogy legyen, vagy fix összegben meghatározott - pl. 3.000 Ft/hó -, vagy valamely jövedelem azonos %-a - pl. az alapbér 3%-a,
  • a munkáltató a munkáltatói hozzájárulásnak az Öpt. 12§ (3) bekezdése szerint meghatározott mértékétől - az életkorral növekedő mértékben - korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt. A nyugdíjkorhatárt betöltött alkalmazottak esetében a munkáltatói hozzájárulás nem haladhatja meg a nyugdíjkorhatárt be nem töltött alkalmazottak részére megállapított munkáltatói hozzájárulást;
  • a munkáltatói hozzájárulás minden pénztártag dolgozót megillet, aki legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll,
  • munkáltatói hozzájárulás vállalása esetén a Pénztár és a Munkáltató Szerződésben állapodik meg a tagdíj hozzájárulás fizetésének szabályairól, módjáról.

Frissítve: 2018.január

 

 

Copyright © 2019 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár