Tájékoztató panaszkezelésről

A panasznak nincs megkötött formája. Kétféle módon lehet panaszt tenni:

 • írásban
 • szóban

Írásbeli panasz esetén az alábbi lehetőségek közül választhat a panasztevő:

 • kézzel írott,
 • géppel írott,
 • MNB által rendszeresített „Fogyasztói panasz” nyomtatványon (ez a nyomtatvány letölthető a weblapunkról a „Letölthető nyomtatványok” címszó alatt vagy www.mnb.hu oldaláról)

Ez történhet:

 • postai úton - a pénztár címe: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 202.
 • személyesen a Pénztár helyiségében - a pénztár székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 202.
 • más által átadott irat útján
 • Telefaxon, de csak ha aláírta a panasztevő - faxszám: 25/500-637
 • E-mailben - e-mail cím: kapcsolat@gyongy.dunaferr.hu

Szóbeli panasz esetén két lehetőség közül választhat a panasztevő:

 • a pénztár ügyfélszolgálatán mondja el panaszát, melyről jegyzőkönyvet veszünk fel,
 • hangrögzítős telefonos vonalunkat felhívva mondhatja el a panaszát, melynek száma: 25/500-638

Mindkét esetben kivizsgálásra kerül a panasz és írásban kapja meg a pénztár válaszát a panasztevő, mely választ a megadott lakcímre küldjük.

A „Szabályzatok, tájékoztatók, aktualitások” címszó alatt a weblapunkon mindig megtalálható az aktuális Ügyfélszolgálati, fogyasztóvédelmi és panaszkezelési szabályzat, ahol bővebben olvashat a panaszkezelésről.

 

Frissítve: 2019. január

 

 

Copyright © 2019 - Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár